Yeni/News
 • [2018 Şubat] İFL Öğrencilerine seminer 23 Şubat 2018 13:30'da İzmir Fen Lisesi'nde gerçekleşti(sunum linki).
 • [2017 Aralık] Yeni makale "Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış" yayınlandı.
 • [2017 Aralık] Yeni makale "Impact of Social Capital on Career Development" yayınlandı.
 • [2017 Temmuz] Nesin Matematik Köyü'nde gönüllü olarak düzenlediğimiz Bilgisayar Yaz Okulu'nun ikincisini tamamladık.
 • [2017 Ekim] Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ikincisi düzenlenen İnoSuit programı Kasım 2017'de başlıyor. Program kapsamında İzmir'den Turklab firmasına inovasyon alanında mentorluk sağlayacağım.
 • [2017 Eylül] Doktorasını yeni tamamlayan öğrencim Canan Yıldırım "Sosyal Sermayenin Kariyer Gelişimine Etkisi" konulu çalışmamızı Londra'da ICSSH konferansında sundu.
 • [2017 Mayıs] Doktora öğrencim Kerem Kızıltunç "Zamanında Yenilikçilik" konulu çalışmamızı Yönetim Organizasyon Konferansında sundu.
 • [2017 Eylül] Doktora öğrencim A.Kadir Özgen "Büyük İşletmelerde Çevik İnovasyon" konulu çalışmamızı Madrid'de düzenlenen EBES Konferansında sundu.
 • ...

Hakkımda - Doç.Dr. Mehmet Gençer


Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans, YL, 1986-1994) ve Fizik (1986-1989) eğitiminin ardından Türkiye ve ABD'de yazılım geliştirici ve proje yöneticisi olarak çalıştım (1994-2001). 2002'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bllimleri Bölümü'ne katılmamdan sonra 2004'te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Organizasyon-Yönetim" doktorasına başladım, ve 2009'da tamamladım. O zamandan beri işletme, enformatik, ve bilgisayar bölümlerinde lisans ve lisansüstü-doktora dersleri veriyorum.

Son yıllarda araştırmalarım yenilikçiliğin sosyal ve örgütsel yönlerine, özellikle de bilişim sektörüne odaklanıyor. Örgütlenme ve bilgi akışının yapısal yönlerini esas alan bu araştırmalar yenilikçilik, bilgi üretimi, ve bireyler-firmalar arası bilgi alışverişinin doğası ve etkinliği sorununu ele alıyor, ve bunu özellikle yazılım geliştirme, sanal topluluklar bağlamında inceliyor. Araştırma yaklaşımın inter-disipliner geçmişimden etkileniyor: bir yandan bilgisayar ve hesaplamalı bilimler, ve bir yandan örgütsel çalışmalar. Bu arkaplandaki araştırmalar hesaplamalı yöntemlerin kollektif üretim ve yenilikçilik ekosistemleri, bu sistemlerin nasıl sürdürülebilir olduğu, birey ve organizasyonların böyle sistemlerde nasıl işbirliğini avantaja dönüştürdüğü (veya dönüştüremediği) üzerine uygulamasına dayanıyor. Bu çalışmaların konuları arasında örgütlenme ve bilgi alışverişinin yapısal unsurları, bireyler ve firmaların bilgi paylaşım ve yaratım işbirliğinin doğası ve işleyişi, ve sosyal yapının dinamikleri ve zaman içerisindeki evrimi bulunuyor.

Eğitim:

 • 2004-2009 Doktora, İşletme-Organizasyon, İstanbul Bilgi Üniversitesi
  Tez başlığı: "Örgütler-Arası Problem Çözme Performansının Çok-Katmanlı Analizi: Açık Kaynak Yazılım Yenilikçilik Topluluklarında bir Durum Çalışması"
  Danışman: Prof.Dr. Beyza Oba

 • 1995-1996 Yüksek Lisans programı, Kalkınma İktisadı Marmara Üniversitesi

 • 1992-1994 Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doğu Akdeniz Üniversitesi
  Tez başlığı: "Superchannel formation in ISDNs"
  Danışman: Prof. Dr. Derviş Deniz

 • 1991-1992 Yüksek Lisans programı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilkent Üniversitesi

 • 1990-1991 Yüksek Lisans programı, Dijital Sinyal ve Görüntü İşleme Tampere Teknoloji Enstitüsü, Tampere, Finlandiya

 • 1986-1990 Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi (GPA:3.65 high honour)

 • 1986-1989 Lisans programı, Fizik (ikinci anadal), Bilkent Üniversitesi

 • 1983-1986 İzmir Fen Lisesi

İş deneyimi:

 • (AKADEMİK) 2016-devam, Öğretim Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü

 • (AKADEMİK) 2009-2016, Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • (AKADEMİK) 2002-2009, Okutman, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü

 • (ARAŞTIRMA) 2006-2009, Uzman Araştırmacı, EURACE FP6 projesi, TÜBİTAK-UEKAE

 • (SANAYİ) 1999-2002, Yazılım Geliştirici/ Uzman Sistemler - Yzapay Zeka, VCOM LLC, Fairfax, Virginia, USA

 • (SİVİL TOPLUM) 1998-1999, Çıralı-Belek Ekoturizm Proje Koordinatörü, WWF Turkey

 • (SANAYİ) 1995-1998, Yazılım Geliştirici / Endüstriyel Otomasyon - Karar Destek Sistemleri, Otokod Otomasyon Sistemleri Ltd., İstanbul

 • (SANAYİ) 1994-1995, Bilişim Sistem Entegrasyonu, ERSA Dış Ticaret Ltd., Istanbul

 • (ARAŞTIRMA) 1992-1994, Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • (ARAŞTIRMA) 1990-1991, Araştırma Görevlisi, Tampere Teknoloji Enstitüsü, Tampere, Finlandiya

Organizasyon ve Mesleki Faaliyetler

 • EGOS:(European Group of Organization Studies) üye, 2006-devam

 • INSNA:(International Network for Social Network Analysis), üye, 2010-devam

 • ACM:Association of Computing Machinery, üye, 2007-devam

 • Entrepreneurs Roundtable: genç girişimciler ve yatırım sermayesi ağı, Istanbul organizasyonu, 2010-2013.

 • Teknik program komitesi üyesi, IEEE SIIT 2015 The 9th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology

 • Hakem, CICLING 2015 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics

 • Organizatör, COLLNET 2011 7. International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS)

 • Hakem, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Science, 2011-

 • Hakem, Technology Analysis and Strategic Management Journal, 2011-

 • Organizatör, Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Günleri, 2006-2011

 • Yayın kurulu üyesi, Turkish Association of Electrical Engineering Journal (EMO Dergisi), 1990-1994.

 • TEGV işbirliğiyle Ortaokul düzeyi programlama eğitimi (2015).
 • Matematik Köyü 2016, 2017 Bilgisayar Yaz Okulu, orta-lise düzeyi programlama eğitimi.
  Bu eğitimi için geliştirilen ve Türkçeleştirilen müfredat Önyükleme sitesinde paylaşılmaktadır.

Yayınlar

JabRef references
Matching entries: 0
settings...
Demirkıran CY and Gençer M (2017), "Impact of Social Capital on Career Development", PEOPLE: International Journal of Social Sciences. Vol. 3(3)
Abstract: The purpose of this study is to explore the literature of social capital on career development. The various theoretical models drawn through social capital theory and the impacts derived on career progress are highlighted.

Within this scope, the theoretical background and literature search on social capital and human capital management career development are deeply investigated. The major gaps within the literature, under this scope of social capital on human resources are identified. The social capital and hybrid theoretical frameworks are evaluated and suggestions for the future academic researchers have been described.

One of the major findings of this research is that, it highlights the lack of hybrid theoretical models including social capital on career progress. The main proposition of social capital creating an advantage for accessing and utilizing career opportunities is verified through various researches with exceptions. Another identified gap was the commonality of the methodology as well as the commonalities of the professionals’ records under investigation. The professionals under focus had major commonalities like graduation from the same university or working for the same company and mainly the academia. The results of this work aims to enlighten the academic literature of social capital and career development with possible future research questions.

BibTeX:
@article{demirkiran2017impact,
 author = {Demirkıran, Canan Yıldırım and Gençer, Mehmet},
 title = {Impact of Social Capital on Career Development},
 journal = {PEOPLE: International Journal of Social Sciences},
 year = {2017},
 volume = {3},
 number = {3},
 url = {https://grdspublishing.org/index.php/people/article/view/927}
}
Gençer M and Oba B (2017), "Taming of “Openness” in Software Innovation Systems", International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE). Vol. 8(2), pp. 26.
Abstract: In large-scale open source software (OSS) innovation ecosystems that incorporate firms, a variety of measures are taken to tame the potentially chaotic activities and align the contributions of various participants with the strategic priorities of major stakeholders. Such taming rests on the dual desires of this emergent community of firms to unleash the innovation potential of OSS and to drive it to a certain direction, and it emerges in the form of various organizational activities. By drawing on a sample of large-scale OSS ecosystems, the authors discuss that methods employed for taming are isomorphic, and overview the emerging strategic pattern for establishing systems of innovation. This pattern involves a related set of practices to balance virtues of OSS community while introducing corporate discipline. In contrast to approaches such as open innovation, which favor isolated reasoning, they present a systemic and historical perspective to explain the continuum in emergence and establishment of strategic patterns.
BibTeX:
@article{Gencer2017,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza},
 title = {Taming of “Openness” in Software Innovation Systems},
 journal = {International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE)},
 year = {2017},
 volume = {8},
 number = {2},
 pages = {26},
 url = {http://mgencer.com/files/gencer-IJIDE-8(2)-article.pdf},
 doi = {10.4018/IJIDE.2017040101}
}
Gençer M (2017), "Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış", Yildiz Social Science Review. Yıldız Teknik Üniversitesi. Vol. 3, pp. 19-34.
Abstract: Ağ analizi yöntemleri sosyal bilimlerin birçok alanındaki araştırmalarda önemi bir katkı potansiyeli içermektedir. Bu makalede ağ analizi yaklaşımının özellikleri ve olası katkıları özetlenmektedir. Sosyal sistemlerin incelenmesi için ağ analizi yaklaşımı bileşen odaklı analiz yaklaşımlarının tamamlayıcısı olarak konumlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın ve ilgili yöntemlerin açıklayıcı potansiyeli gerek literatür gerekse örnekler üzerinden sergilenmektedir. Ağ analizi için analiz konusu olgunun odaklanması, verilerin toplanması, ve bu verilerden üretilebilecek temel metriklerin özgün anlamları incelenmektedir.
BibTeX:
@article{Gencer2017x,
 author = {Mehmet Gençer},
 title = {Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış},
 journal = {Yildiz Social Science Review. Yıldız Teknik Üniversitesi},
 year = {2017},
 volume = {3},
 pages = {19-34},
 url = {http://dergipark.gov.tr/yssr/issue/33542/334638}
}
Kızıltunç K and Gençer M (2017), "Zamanında Yenilikçilik: Artan Hız İhtiyacı Karşısında Örgüt Sınırı ve İşbirliği Üzerine Kuramsal Bir Model", In 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi.
BibTeX:
@conference{Gencer2017yonorg,
 author = {Kızıltunç, Kerem and Gençer, Mehmet},
 title = {Zamanında Yenilikçilik: Artan Hız İhtiyacı Karşısında Örgüt Sınırı ve İşbirliği Üzerine Kuramsal Bir Model},
 booktitle = {25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi},
 year = {2017},
 url = {http://www.yonorg2017.org/docs/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf}
}
Özgen AK and Gençer M (2017), "Implementation of Agile Practices in a Large Scale Manufacturing Organization", In 23rd EBES CONFERENCE , Madrid, Sept. 27-29,.
BibTeX:
@inproceedings{OzgenGencer2017,
 author = {A. Kadir Özgen and Mehmet Gençer},
 title = {Implementation of Agile Practices in a Large Scale Manufacturing Organization},
 booktitle = {23rd EBES CONFERENCE , Madrid, Sept. 27-29,},
 year = {2017},
 url = {https://www.ebesweb.org/Portals/0/23rd%20EBES%20Conference%20Program.pdf}
}
Demirkıran CY and Gençer M (2017), "Impact of Social Capital on Career Development", In 23rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 11-12 Sept , London.
BibTeX:
@inproceedings{YildirimGencer2017a,
 author = {Canan Yıldırım Demirkıran and Mehmet Gençer},
 title = {Impact of Social Capital on Career Development},
 booktitle = {23rd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 11-12 Sept , London},
 year = {2017},
 url = {https://www.academia.edu/35168187/Impact_of_Social_Capital_on_Career_Development}
}
Gençer M (2017), "Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış", Yildiz Social Science Review. Yıldız Teknik Üniversitesi Vol. 3, pp. 19 - 34.
Abstract: Ağ analizi yöntemleri sosyal bilimlerin birçok alanındaki araştırmalarda önemi bir katkı potansiyeli içermektedir. Bu makalede ağ analizi yaklaşımının özellikleri ve olası katkıları özetlenmektedir. Sosyal sistemlerin incelenmesi için ağ analizi yaklaşımı bileşen odaklı analiz yaklaşımlarının tamamlayıcısı olarak konumlandırılmaktadır. Bu yaklaşımın ve ilgili yöntemlerin açıklayıcı potansiyeli gerek literatür gerekse örnekler üzerinden sergilenmektedir. Ağ analizi için analiz konusu olgunun odaklanması, verilerin toplanması, ve bu verilerden üretilebilecek temel metriklerin özgün anlamları incelenmektedir.
BibTeX:
@article{yssr334638,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Sosyal Ağ Analizi Yöntemlerine Bir Bakış},
 journal = {Yildiz Social Science Review},
 year = {2017},
 volume = {3},
 pages = {19 - 34},
 url = {http://dergipark.gov.tr/yssr/issue/33542/334638}
}
Oba B and Gençer M (2016), "Critical Management Studies: Global Voices, Local Accents: Notes for Contributors", Critical Management Studies: Global Voices, Local Accents. , pp. 175. Routledge.
BibTeX:
@inbook{Gencer2016a,
 author = {Oba, Beyza and Gençer, Mehmet},
 editor = {Christopher Grey},
 title = {Critical Management Studies: Global Voices, Local Accents: Notes for Contributors},
 journal = {Critical Management Studies: Global Voices, Local Accents},
 publisher = {Routledge},
 year = {2016},
 pages = {175},
 url = {https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=XW6aCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA175&dq=the+ghost+in+the+system&ots=laUAX5H-kg&sig=3IX6C-ZrRH0rC-3bLS9g7IDHq58&redir_esc=y#v=onepage&q=the ghost in the system&f=false}
}
Gençer M and Oba B (2016), "Taming of “Openness” in Software Innovation Systems", Driving Innovation and Business Success in the Digital Economy. , pp. 26. IGI Global.
Abstract: In large-scale Open Source Software (OSS) innovation ecosystems that incorporate firms, a variety of measures are taken to tame the potentially chaotic activities and align the contributions of various participants with the strategic priorities of major stakeholders. Such taming rests on the dual desires of this emergent community of firms to unleash the innovation potential of OSS and to drive it to a certain direction, and it emerges in the form of various organizational activities. By drawing on a sample of large-scale OSS ecosystems, we discuss that methods employed for taming are isomorphic, and overview the emerging strategic pattern for establishing systems of innovation. This pattern involves a related set of practices to balance virtues of OSS community while introducing corporate discipline. In contrast to approaches such as open innovation, which favor isolated reasoning, we present a systemic and historical perspective to explain the continuum in emergence and establishment of strategic patterns.
BibTeX:
@inbook{Gencer2016b,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza},
 title = {Taming of “Openness” in Software Innovation Systems},
 journal = {Driving Innovation and Business Success in the Digital Economy},
 publisher = {IGI Global},
 year = {2016},
 pages = {26},
 url = {http://mgencer.com/files/genser-chap_oncioiu-2017-book.pdf},
 doi = {10.4018/978-1-5225-1779-5.ch003}
}
Gençer M and Yıldırım S (2015), "Reclassifying the Classified : Practical Considerations in Mining HR Data", In 16th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference - Istanbul.
BibTeX:
@conference{Gencer2015a,
 author = {Gençer, Mehmet and Yıldırım, Savaş},
 title = {Reclassifying the Classified : Practical Considerations in Mining HR Data},
 booktitle = {16th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference - Istanbul},
 year = {2015},
 url = {http://mgencer.com/files/BIS-Cozum-Proje-EBES2015.pdf}
}
Gençer M and Özel. B (2015), "Multi-level Fusion of Random Networks", In National Network Science Workshop/Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15).
Abstract: http://mgencer.com/files/MultilevelRandomNetworkCreation.pdf URL:http://mgencer.com/files/MultilevelRandomNetworkCreation.pdf
BibTeX:
@conference{GencerOzel2015,
 author = {Mehmet Gençer and Bülent Özel.},
 title = {Multi-level Fusion of Random Networks},
 booktitle = {National Network Science Workshop/Ulusal Ağ Bilimi Çalıştayı (AgBil15)},
 year = {2015},
 url = {http://agbil15.khas.edu.tr/program}
}
Gencer M (2014), "The evolution and specialization of IETF standards", In Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations. , pp. 66-85. IGI Global.
Abstract: The Internet Engineering Task Force (IETF) specification documents corpus spans three decades of Internet standards production. This chapter summarizes the results of an exploratory study on this corpus for understanding how this system of standards and its production have evolved in time. This study takes an alternative perspective, which considers a system like IETF as an organization itself, rather than a constellation of extra-organizational activities. Thus, how it works and evolves are examined with respect to its endogenous dynamics rather than by taking it as a system, which responds to requirements coming from the external environment. The author conducts a longitudinal examination of several features of these documents, their authorship, their dependency and collaboration network structure, and topics. They present a review of how the standards corpus evolves into specialized subsystems and a commentary of findings towards monitoring and managing such standardization processes.
BibTeX:
@inbook{Gencer2014a,
 author = {Gencer, M.},
 title = {The evolution and specialization of IETF standards},
 booktitle = {Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations},
 publisher = {IGI Global},
 year = {2014},
 pages = {66--85},
 url = {http://mgencer.com/files/genser-chap_jakobs-2015.pdf},
 doi = {10.4018/978-1-4666-6332-9.ch005}
}
Gençer M and Oba B (2014), "Open Innovation through Strategic Alliances: Approaches for Product, Technology, and Business Model Creation", Open Innovation through Strategic Alliances: Approaches for Product, Technology, and Business Model Creation. , pp. 277. Springer.
BibTeX:
@inbook{Gencer2014b,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza},
 editor = {Refik Çulpan},
 title = {Open Innovation through Strategic Alliances: Approaches for Product, Technology, and Business Model Creation},
 journal = {Open Innovation through Strategic Alliances: Approaches for Product, Technology, and Business Model Creation},
 publisher = {Springer},
 year = {2014},
 pages = {277},
 url = {http://www.palgrave.com/page/detail/?K=9781137394507}
}
Gençer M (2014), "Yönetim Bilişim Sistemleri Müfredatının Karakteri ve Geleceği", INFORMA - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. Vol. 1(2), pp. 9-23.
BibTeX:
@article{Gencer2014ybs,
 author = {Mehmet Gençer},
 title = {Yönetim Bilişim Sistemleri Müfredatının Karakteri ve Geleceği},
 journal = {INFORMA - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi},
 year = {2014},
 volume = {1},
 number = {2},
 pages = {9-23},
 url = {http://informajournal.com/wp-content/uploads/2015/05/LEGES-informa2.pdf}
}
Gencer M (2012), "The evolution of IETF standards and their production", International Journal of IT Standards and Standardization Research. Vol. 10(1), pp. 17-33. IGI Global.
Abstract: This paper reports the results of an exploratory study on the Internet Engineering Task Force (IETF) specifications corpus in relation to the changes in volume, structure, and production of Internet standards. Using data spanning three decades, the authors examine changes in the production volume and type composition of IETF documents, their interdependency, and the level of collaboration involved in their production. Longitudinal changes in the standards corpus exhibit an increasing trend in interdependency, number of refinement steps, and number of authors, and additionally reveal that standards production is of an episodic nature with regular peaks in output volume. Complementary analysis on the network structure of dependencies highlights a trend toward compartmentalization of the system over the years involving the emergence of relatively isolated subsystems of related standards. The authors suggest that a perspective which considers a system like IETF as an organization itself, rather than a constellation of extra-organizational activities, is needed to understand and manage standardization processes like this one. Copyright
BibTeX:
@article{Gencer2012a,
 author = {Gencer, M.},
 title = {The evolution of IETF standards and their production},
 journal = {International Journal of IT Standards and Standardization Research},
 publisher = {IGI Global},
 year = {2012},
 volume = {10},
 number = {1},
 pages = {17--33},
 url = {http://mgencer.com/files/gencer-IJITSR-10(1)-article.pdf},
 doi = {10.4018/jitsr.2012010102}
}
Gençer M (2012), "Bilgi Tarlasında Mayın Temizligi: Bilisim Inovasyonunda Demokratiklesme ve Açık Inovasyonun Gelisimi", In XV. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı. TDK.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2012b,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Bilgi Tarlasında Mayın Temizligi: Bilisim Inovasyonunda Demokratiklesme ve Açık Inovasyonun Gelisimi},
 booktitle = {XV. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı},
 publisher = {TDK},
 year = {2012},
 url = {http://mgencer.com/files/inettr2010.pdf}
}
Gençer M and Ozel B (2012), "Agent-Based Modeling of Economic Systems: The EURACE Project Experience", In Proceedings of the ECOMOD 2010 Economic Modeling Conference, Istanbul July 7-10 2010.. Thesis at: EcoMod.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2012c,
 author = {Gençer, Mehmet and Ozel, Bülent},
 title = {Agent-Based Modeling of Economic Systems: The EURACE Project Experience},
 booktitle = {Proceedings of the ECOMOD 2010 Economic Modeling Conference, Istanbul July 7-10 2010},
 school = {EcoMod},
 year = {2012},
 url = {http://mgencer.com/files/ecomod2010.pdf}
}
Gençer M and Özel B (2012), "Forking the commons: Developmental tensions and evolutionary patterns in open source software", IFIP Advances in Information and Communication Technology., In Open Source Systems: Long-Term Sustainability. Hammamet Vol. 378 AICT, pp. 310-315. Springer.
Abstract: Open source software (OSS) presents opportunities and challenges for developers to exploit its commons based licensing regime by creating specializations of a software technology to address plurality of goals and priorities. By 'forking' a new branch of development separate from the main project, development diverges into a path in order to relieve tensions related to specialization, which later encounters new tensions. In this study, we first classify forces and patterns within this divergence process. Such tensions may stem from a variety of sources including internal power conflicts, emergence of new environmental niches such as demand for specialized uses of same software, or differences along stability vs. development speed trade-off. We then present an evolutionary model which combines divergence options available to resolve tensions, and how further tensions emerge. In developing this model we attempt to define open software evolution at the level of systems of software, rather than at individual software project level.
BibTeX:
@inbook{Gencer2012d,
 author = {Gençer, Mehmet and Özel, Bülent},
 editor = { Hammouda, Imed and Lundell, Björn and Mikkonen, Tommi and Scacchi,Walt},
 title = {Forking the commons: Developmental tensions and evolutionary patterns in open source software},
 booktitle = {Open Source Systems: Long-Term Sustainability},
 journal = {IFIP Advances in Information and Communication Technology},
 publisher = {Springer},
 year = {2012},
 volume = {378 AICT},
 pages = {310--315},
 doi = {10.1007/978-3-642-33442-9_27}
}
Gençer M (2011), "Effects of Communication Variety on Performance in Collaborative Software Development", Proceedings of the COLLNET 2011 Conference., In Proceedings of the COLLNET 2011 Conference. , pp. 1-10.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2011a,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Effects of Communication Variety on Performance in Collaborative Software Development},
 booktitle = {Proceedings of the COLLNET 2011 Conference},
 journal = {Proceedings of the COLLNET 2011 Conference},
 year = {2011},
 pages = {1--10},
 url = {http://mgencer.com/files/COLLNET2011.pdf}
}
Gençer M (2011), "Önce Pazar Sonra Rekabet: Açık Teknoloji Stratejilerinin Yükselişi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Vol. 31(2), pp. 249-260.
Abstract: Özellikle yüksek teknoloji sektörlerde yeni pazarların oluşumu eşzamanlı
olarak yenilikçiliği ve ürün uyumluluğunu gerektirmektedir. Son yıllarda bu
gereksinimi sağlama ihtiyacının şirketleri işbirliği alanlarında buluşmaya
yönlendirdiği yeni stratejiler sıkça görülmektedir. `Açık teknoloji' temelinde
şekillenen bu yeni stratejiler temel bazı teknolojilerin kollektif/kamusal bir alanda
ortaklaşa geliştilmesi esasına dayanır. Bu stratejilerde ikili stratejik işbirliği
örüntülerinden farklı olarak `ağ'ın kendisi bir gerçeklik kazanmakta ve ikili veya
çoklu ilişkilerin gelişmesine uygun bir ortam sağlamaktadır.
BibTeX:
@article{Gencer2011b,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Önce Pazar Sonra Rekabet: Açık Teknoloji Stratejilerinin Yükselişi},
 journal = {Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi},
 year = {2011},
 volume = {31},
 number = {2},
 pages = {249--260},
 url = {http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2011-2/249-260_gencer.pdf}
}
Gençer M (2011), "Serbest Piyasa, Ekonomik Gelişme, ve Özgür İnternet'in Ayrılmazlığı", In inet-tr11 XVI Türkiye'de İnternet Konferansı.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2011c,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Serbest Piyasa, Ekonomik Gelişme, ve Özgür İnternet'in Ayrılmazlığı},
 booktitle = {inet-tr11 XVI Türkiye'de İnternet Konferansı},
 year = {2011},
 url = {http://mgencer.com/files/inettr11.pdf}
}
Gencer M and Oba B (2011), "Organising the digital commons: A case study on engagement strategies in open source", Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 23(9), pp. 969-982.
Abstract: In this paper we develop a conceptual framework for understanding the co-evolution of a virtual community and a hybrid governance regime. The research site is the Eclipse software development community led by IBM and based on data collected from activities of community members, we examine the attempts of participants to construct and refine a hybrid governance structure while developing and expanding the community. Drawing on strategy-as-practice approach and institutional theory, we bring arguments at two instances of this co-evolution process: the initiation and enactment. For the initiation of the community we argue that, beyond market-driven considerations, tensions and polarisation in the existing proprietary regimes, governance structures, and philosophies promote new practices. For the establishment process we emphasise the role of member-driven horizontal and vertical structural adjustments, and the maintenance of open-source developer spirit. 2011 Copyright Taylor and Francis Group, LLC.
BibTeX:
@article{Gencer2011d,
 author = {Gencer, Mehmet and Oba, Beyza},
 title = {Organising the digital commons: A case study on engagement strategies in open source},
 journal = {Technology Analysis and Strategic Management},
 year = {2011},
 volume = {23},
 number = {9},
 pages = {969--982},
 url = {http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2011.616698},
 doi = {10.1080/09537325.2011.616698}
}
Gençer M and Oba B (2011), "Taming of ‘Openness' in Open Source Software Innovation", In European Group of Organizational Studies Colloquium in Gothenburg, Sweden.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2011e,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza},
 title = {Taming of ‘Openness' in Open Source Software Innovation},
 booktitle = {European Group of Organizational Studies Colloquium in Gothenburg, Sweden},
 year = {2011},
 url = {http://mgencer.com/files/EGOS2011-TamingOSS.pdf}
}
Gençer M and Oba B (2011), "Evolution of community structure in knowledge work: A case study in open source", British Academy of Management (BAM)., In British Academy of Management (BAM) 2011 Proceedings.
Abstract: Open source software development communities work over the Internet
and provide a rich record of community interaction available for research.
Structure of these communities evolve as they grow, forming specialized
sub-communities to sustain knowledge intensive work and innovation. In
this paper we report research results on the structural evolution of a large
scale OSS community, using records of e-mail groups for a seven year
time period. Our ndings indicate that birth rate of sub-communities is
proportional to community size, regardless of its stability. We have further
found that evolution of and behavior in sub-communities which sustain
knowledge discovery and knowledge creation processes are signi cantly
di erent. While knowledge discovery favors large and stable groups even if
they lack focus, knowledge creation is sustained by formation of small and
focused expert groups as needed and exhibits more intense communication
among participants.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2011f,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza},
 title = {Evolution of community structure in knowledge work: A case study in open source},
 booktitle = {British Academy of Management (BAM) 2011 Proceedings},
 journal = {British Academy of Management (BAM)},
 year = {2011},
 url = {http://mgencer.com/files/BAM2011-EclipseCommunities.pdf}
}
Gençer M (2010), "CaKuTa: Combining Information Value and Temporal Context in a Graph Based Recommender"
BibTeX:
@unpublished{Gencer2010a,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {CaKuTa: Combining Information Value and Temporal Context in a Graph Based Recommender},
 year = {2010},
 note = {Working paper},
 url = {http://mgencer.com/files/CAKUTA.pdf}
}
Gençer M (2010), "Bir Yazılım Kalitesi Olarak Evrilebilirlik", In 2. Yazılım Geliştirme ve yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, Istanbul. İstanbul Kültür üniversitesi..
Abstract: Geniş ve heterojen bir kullanıcı kitlesi olan yazılım
sistemlerinde gereksinimlerin tespiti zor olduğu gibi bu
gereksinimler değişken olabilir. Bu durumda kapsamlı
ve planlı bir geliştirme yerine dağıtık bir geliştirme ve
yazılımın ortaya çıkan gereksinimler göre hızlı
evrilebilmesi önem kazanır. Bu makalede güncel
tecrübeler üzerinden bu gereksinimlerin nasıl
karşılandığı incelenmektedir. Çok paydaşlı dağıtık
geliştirme ile evrilebilirliğin birleştirilmesi için gevşek
eşleşme önemli bir unsurdur. Güncel modeller
içerisinde özellikle açık kaynak yazılım modeli bunu
sağlamakta başarılı olmuştur. Buna karşılık hem
gevşekliğin hem de açık kaynak modelinin bazı
sakıncalarını giderme yolunda yazılım piyasasındaki
deneyimlerden ortaya çıkan melez modeller önem
kazanmaktadır.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2010b,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Bir Yazılım Kalitesi Olarak Evrilebilirlik},
 booktitle = {2. Yazılım Geliştirme ve yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, Istanbul},
 publisher = {İstanbul Kültür üniversitesi.},
 year = {2010},
 url = {http://mgencer.com/files/MehmetGencer-ykgs.pdf}
}
Gençer M (2009), "A Multi-Level Analysis of Inter-Organizational Problem Solving Performance: A Case Study on Open Source Software Innovation Communities". Thesis at: Istanbul Bilgi University.
BibTeX:
@phdthesis{Gencer2009a,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {A Multi-Level Analysis of Inter-Organizational Problem Solving Performance: A Case Study on Open Source Software Innovation Communities},
 school = {Istanbul Bilgi University},
 year = {2009}
}
Gencer M, Gunduz C and Tunalioglu VS (2009), "CL-SNA: social network analysis with Lisp", In Proceedings of the 2007 International Lisp Conference on - ILC '07. Cambridge , pp. 1.
Abstract: CL-SNA is a package for social network analysis written in Lisp. It provides a well defined data format for input and output of social network data supporting use of metadata, implementations of many metrics developed in the literature, a powerful and rich set of data export facilities for visualization and suspending the analysis session, and a robust and extensible API for future development. Being organized towards a social researcher's perspective, CL-SNA provides an easily workable and comprehensive environment for those engaged in quantitative analysis of social network structures. But even more importantly, it aims to accommodate the very needs of researchers in its future evolution through its design principles, and to be amenable to problem specific modification. Copyright 2009 ACM.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2009b,
 author = {Gencer, Mehmet and Gunduz, Coskun and Tunalioglu, Vehbi Sinan},
 title = {CL-SNA: social network analysis with Lisp},
 booktitle = {Proceedings of the 2007 International Lisp Conference on - ILC '07},
 year = {2009},
 pages = {1},
 url = {http://mgencer.com/files/ILC2007.pdf},
 doi = {10.1145/1622123.1622143}
}
Erkan K, Gençer M, Ozel B and Tunalıoğlu VS (2008), "Graphical User Interface to Build and Develop Complex Agent-based Models in Economics", None.. Thesis at: TÜBİTAK.
BibTeX:
@techreport{Gencer2008,
 author = {Erkan, Kaan and Gençer, Mehmet and Ozel, Bülent and Tunalıoğlu, V. Sinan},
 title = {Graphical User Interface to Build and Develop Complex Agent-based Models in Economics},
 journal = {None},
 school = {TÜBİTAK},
 year = {2008},
 url = {https://www.academia.edu/1140560/Graphical_User_Interface_to_Build_and_Develop_Complex_Agent-based_Models_in_Economics}
}
Gencer M (2007), "Increasing Modularity of Production in Computer Markets: Common Business Strategies and the Case of IBM Eclipse Project", Proceedings of the International Coloquium on Business and Management., In Proceedings of the International Coloquium on Business and Management.
Abstract: Market demands are driving computer software and hardware products towards increased variety and modularity. This study first reviews major developments in production regimes in the computer
business and highlights common patterns in strategic management
choices in attempt for accommodating market demands. Then the
inter-organizational structures and business processes in IBM’s Eclipse
project are examined in further detail. In this example the open source
licensing model and standardized interfaces are increasingly employed
to tap on external resources, allowing to better utilize strategic alliances, achieve increased modularity and economies of substitution.
Finally implications for organizational design are discussed
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007a,
 author = {Gencer, Mehmet},
 title = {Increasing Modularity of Production in Computer Markets: Common Business Strategies and the Case of IBM Eclipse Project},
 booktitle = {Proceedings of the International Coloquium on Business and Management},
 journal = {Proceedings of the International Coloquium on Business and Management},
 year = {2007},
 url = {http://mgencer.com/files/ICBM2007.pdf}
}
Gençer M (2007), "Bilisim ve Kurumsal Zeka (Information Technology and Organizational Intelligence)", XII Türkiye'de Internet Konferansı Makaleler Kitabı., In XII Türkiye'de Internet Konferansı Makaleler Kitabı,. Ankara
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007b,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Bilisim ve Kurumsal Zeka (Information Technology and Organizational Intelligence)},
 booktitle = {XII Türkiye'de Internet Konferansı Makaleler Kitabı,},
 journal = {XII Türkiye'de Internet Konferansı Makaleler Kitabı},
 year = {2007},
 url = {http://mgencer.com/files/inet-tr07.pdf}
}
Gençer M (2007), "Structure and collaborative aspects of internet standards", In Proceedings - IEEE Symposium on Computers and Communications. , pp. 733-739.
Abstract: Standardization efforts have become an increasingly central issue as business interoperability demands mount. However research on the development process of standards is limited. This study investigates the organizational features of Internet standards developed and published under coordination of the Internet Engineering Task Force. In addition to longitudinal changes in standards development process, patterns of links between standards and authors, and extend of deliberation and collaboration were investigated.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007c,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Structure and collaborative aspects of internet standards},
 booktitle = {Proceedings - IEEE Symposium on Computers and Communications},
 year = {2007},
 pages = {733--739},
 url = {http://mgencer.com/files/ISCC2007final.pdf},
 doi = {10.1109/ISCC.2007.4381499}
}
Gençer M, Tunalıoglu VS and KÖksal MF (2007), "Merkezsiz Bir Dünyada Bilgi Paylasımı: Açık Kaynak, Sayısal Kütüphaneler ve Üniversite İnisiyatifleri", In Akademik Bilişim Kongresi,. Erişim adresi: http://www. researchgate. net/publication/242658944.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007d,
 author = {Gençer, Mehmet and Tunalıoglu, V Sinan and KÖksal, M Fatih},
 title = {Merkezsiz Bir Dünyada Bilgi Paylasımı: Açık Kaynak, Sayısal Kütüphaneler ve Üniversite İnisiyatifleri},
 booktitle = {Akademik Bilişim Kongresi,},
 publisher = {Erişim adresi: http://www. researchgate. net/publication/242658944},
 year = {2007},
 url = {http://mgencer.com/files/akabil2007_1.pdf}
}
Schmidbauer H, Gençer M, Cilingir CB and Tunalıoglu VS (2007), "Sanal Dünyada Varolmak: Universite ve Internet", In Akademik Bilişim Kongresi, Kütahya.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007e,
 author = {Schmidbauer, Harald and Gençer, Mehmet and Cilingir, Can Burak and Tunalıoglu, Vehbi Sinan},
 title = {Sanal Dünyada Varolmak: Universite ve Internet},
 booktitle = {Akademik Bilişim Kongresi, Kütahya},
 year = {2007},
 url = {http://mgencer.com/files/akabil2007_2.pdf}
}
Schmidbauer H, Gençer M, Özel B and Tunalıoğlu VS (2007), "Public Policies in the Software Market: Regional Issues Concerning Open Source Software", In Proceedings of the ECOMOD 2007 International Conference on Policy Modeling, Sao Paolo.. Thesis at: EcoMod.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2007f,
 author = {Schmidbauer, Harald and Gençer, Mehmet and Özel, Bülent and Tunalıoğlu, V Sinan},
 title = {Public Policies in the Software Market: Regional Issues Concerning Open Source Software},
 booktitle = {Proceedings of the ECOMOD 2007 International Conference on Policy Modeling, Sao Paolo},
 school = {EcoMod},
 year = {2007},
 url = {http://mgencer.com/files/ecomod2007.pdf}
}
Schmidbauer H, Gençer M and Tunalio VS (2007), "Free/Open Source Software adoption, public policies and development indicators: An international comparison", IFIP International Federation for Information Processing. Vol. 234, pp. 331-336.
Abstract: Despite the growing body of research on the inner workings of FOSS development, there are few studies on its relation with broader developments in society. In this study we have attempted a preliminary investigation of (1) how FOSS prevalence is related to economic and human development indicators of countries, (2) whether public policies regarding FOSS emerge in a consistent relation with these indicators in several clusters of countries constructed from the United Nation's human development index, and (3) the relation of software piracy to development indicators. Our results point to relative significance of non-economic factors in FOSS adoption, lack of consistent policies among public agencies, and irrelevance of non-economic factors on software piracy. In addition, the study demonstrates the possibility of developing FOSS indices for larger scale diagnosis and strategizing.
BibTeX:
@inbook{Gencer2007g,
 author = {Schmidbauer, Harald and Gençer, Mehmet and Tunalio, Vehbi Sinan},
 editor = {Feller J. Fitzgerald B., Scacchi W Sillitti A},
 title = {Free/Open Source Software adoption, public policies and development indicators: An international comparison},
 journal = {IFIP International Federation for Information Processing},
 year = {2007},
 volume = {234},
 pages = {331--336},
 url = {http://www.springer.com/computer/programming/book/978-0-387-72485-0},
 doi = {10.1007/978-0-387-72486-7_37}
}
Gençer M (2006), "Akademik bilisim altyapısında esneklik: Bilgisayar ve enformatik bÖlümlerinde tecrübeler", Akademik Bilisim Bildiriler Kitabı., In Akademik Bilişim Kongresi IV, Denizli, Makaleler Kitabı.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2006,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Akademik bilisim altyapısında esneklik: Bilgisayar ve enformatik bÖlümlerinde tecrübeler},
 booktitle = {Akademik Bilişim Kongresi IV, Denizli, Makaleler Kitabı},
 journal = {Akademik Bilisim Bildiriler Kitabı},
 year = {2006},
 url = {http://mgencer.com/files/akabil2006Denizli.pdf}
}
Gençer M (2006), "TürkiyeInternet Sitelerinde Standartlara Uyumluluk: KarsılastırmalıOlçümler ve Stratejik Açılımlar", In XI Türkiye'de İnternet Konferansı. Ankara
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2006a,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {TürkiyeInternet Sitelerinde Standartlara Uyumluluk: KarsılastırmalıOlçümler ve Stratejik Açılımlar},
 booktitle = {XI Türkiye'de İnternet Konferansı},
 year = {2006},
 url = {http://mgencer.com/files/inet06trpaper.pdf}
}
Gençer M, Oba B, Özel B and Tunalioǧlu VS (2006), "Open Source Systems: IFIP Working Group 2.13 Foundation on Open Source Software", IFIP International Federation for Information Processing. Vol. 203, pp. 267-272. Springer.
Abstract: In this study we look at a body of standards documents in RFCs(Request For Comments) of IETF (Internet Engineering Task Force). The cross references between these documents form a network. Approaches from social network analysis are deployed to assess centrality of artifacts in this network and identify cohesive subgroups and levels of cohesion. Our results demonstrate major groups centered around key standard tracks, and application of network metrics reflect different levels of cohesion for these groups. As application of these techniques in such domains is unusual, possible uses in open source projects for strategizing are discussed.
BibTeX:
@inbook{Gençer2006b,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza and Özel, Bülent and Tunalioǧlu, V. Sinan},
 editor = {Damiani E., Fitzgerald B., Scacchi W Scotto m. Succi G},
 title = {Open Source Systems: IFIP Working Group 2.13 Foundation on Open Source Software},
 journal = {IFIP International Federation for Information Processing},
 publisher = {Springer},
 year = {2006},
 volume = {203},
 pages = {267--272},
 url = {http://mgencer.com/files/OSSpaper.pdf},
 doi = {10.1007/0-387-34226-5_27}
}
Gençer M, Oba B, Özel B and Tunalıoğlu VS (2006), "Flexible organizing and identity fragmentation in Free/Open Source Software development", In tOSSad Workshop Proceedings. (1), pp. 1-27.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2006c,
 author = {Gençer, Mehmet and Oba, Beyza and Özel, Bülent and Tunalıoğlu, V. Sinan},
 title = {Flexible organizing and identity fragmentation in Free/Open Source Software development},
 booktitle = {tOSSad Workshop Proceedings},
 year = {2006},
 number = {1},
 pages = {1--27},
 url = {http://mgencer.com/files/EGOS2006_v3.pdf}
}
Gençer M and Stephenson C (2006), "FLOSS in Academic Computing Infrastructure: Experiences in Computer Science, Mathematics and Informatics Departments", Towards Open Source Software Adoption (tOSSad) 2006 workshop proceedings., In tOSSad 2006 workshop proceedings. , pp. 105.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2006d,
 author = {Gençer, Mehmet and Stephenson, Chris},
 title = {FLOSS in Academic Computing Infrastructure: Experiences in Computer Science, Mathematics and Informatics Departments},
 booktitle = {tOSSad 2006 workshop proceedings},
 journal = {Towards Open Source Software Adoption (tOSSad) 2006 workshop proceedings},
 year = {2006},
 pages = {105},
 url = {http://mgencer.com/files/OSS2006_TOSSAD-camready.pdf}
}
Özel B, Gençer M and Stephenson C (2006), "An MSc Programme in Open Source Information Systems", In Towards Open Source Software Adoption - Educational, Public, Legal and Usability Practices. , pp. 73-78.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2006e,
 author = {Özel, Bulent and Gençer, Mehmet and Stephenson, Chris},
 title = {An MSc Programme in Open Source Information Systems},
 booktitle = {Towards Open Source Software Adoption - Educational, Public, Legal and Usability Practices},
 year = {2006},
 pages = {73--78},
 url = {http://mgencer.com/files/MScInOSIS.pdf}
}
Gençer M (2005), "Yazılım Gelistirmede YÖnetisim (Governance in Software Engineering)", In 2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Makaleler kitabı.
BibTeX:
@inproceedings{Gencer2005,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Yazılım Gelistirmede YÖnetisim (Governance in Software Engineering)},
 booktitle = {2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Makaleler kitabı},
 year = {2005},
 url = {http://mgencer.com/files/uyms.pdf}
}
Gençer M (1994), "Comparison of Framing Modes for Superchannel Formation in ISDNs".
BibTeX:
@misc{Gencer1994,
 author = {Gençer, Mehmet},
 title = {Comparison of Framing Modes for Superchannel Formation in ISDNs},
 publisher = {Eastern Mediterranean University},
 year = {1994}
}
Created by JabRef on 05/02/2018.

Araştırma ve Sanayi Projeleri

 • InoSuit: Türkiye İhracatçılar Meclisi destekli, kurumsal inovasyon sistemleri mentorluk programı. Partner firma: Türklab (2017-2018)
 • İşletmeler arası inovasyonda çeviklik ve yapısal çözümleri: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • İşletme içi inovasyonda çeviklik ve iletişimin etkisi: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Girişimcilik ekosistemlerinde kültürel sınıfların ilişkilere etkisi: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Sosyal ağlar ve kariyere etkisi: (2016-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Örgütsel değişim (Türkcell): (2014-2016) Tamamlanmış doktora araştırma çalışması
 • Kurumsal Algı (Türkcell): Bu çalışmada varolan zamansal bir dijital veritabanı üzerinde çalışanların görüşleri metin analizi ile incelenmekte, kültürel bölümlenme, yeni kavramların çalışanlarca benimsenmesi konusunda bulgulara yoğunlaşılmaktadır (2014)
 • EU FP6 project: EURACE (2006-2009): Expert researcher. Project full name: An agent-based software platform for European economic policy design with heterogeneous interacting agents: new insights from a bottom up approach to economic modeling and simulation (European commission project code: FP6-35086). This project aimed to produce a platform to support decision process in the monetary strategies of EU by simulating economic actors and their interaction using a multi-agent architecture.
 • BSMM: Researcher in British Council supported project "A barometer for science in the media monitoring (BSMM)". The project started in march 2012, with teams from UK, Brasil, China, Italy, and Turkey. The project aims to measure science news in the media, across and within several countries.
 • Sosyal Ticaret ArGe Projesi: TÜBİTAK 1507 Desteği kapsamında desteklenen 7120895 numaralı, Socio-Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri tarafından yürütülen ‘Bulut Tabanlı Sosyal Ticaret Uygulamaları’ ArGe/Yazılım Geliştirme Projesi (Haziran 2013- Aralık 2013)
 • Bulut Bilişim Modelleme, Skyatlas ile TEYDEB destekli projeler.
  (1) 7150255 no'Lu proje "Openstack Üzerinde Kaynak Kullanımı Gözeterek Sanal Sunucuları Fiziksel Sunuculara Optimize Dağıtan Sistemin Geliştirilmesi", 2015-2016
  (2) 7140255 nolu proje "Ölçeklenebilir Dinamik Kaynak Yönetim Ve Paylaşım Sistemi", 2014-2015
  Bu projelerde bulut bilişim taleplerinin veri madenciliği ve istatistiki yöntemlerle profile modellemesi, ve bu sayede bulut altyapısının daha verimli ve etkili kullanımı amaçlanmaktadır.
 • 3140993 No'lu TEYDEB Projesi, "İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü" BisCozum.com ile, Bu proje İK süreçlerinde süreç kalitesi ve hızının veri madenciliği yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 2015-2016
 • AirTies Technologies : Açık kaynak lisans uyumluluğu ve açık yenilikçilik stratejisi geliştirme. 2009
 • Turkcell Communications Inc.: Katma Değerli Servisler istemci mimarisi yeniden tasarım ve gerçekleştirme. 2006

Yazılımlar

 • PopGUI: EURACE projesi kapsaında geliştirilmiş, büyük ölçekli simülasyonlarda sosyo-ekonomik popülasyonların ve aralarındaki ilişkilerin oluşturulması içi kullanılan modül.
 • Texindex.py: LaTeX projelerinde anahtyar kelime dizini oluşturulmasını otomatikleştiren modül.

Dersler ve Ders Notları

Business Analytics and Big Data

BA 464

Undergraduate
LECTURE NOTES

Strategic Management

EBA 508 (EISL 508/Turkish)

eMBA

Human Resources Management

BA 360

Undergraduate

Management Information Systems

BA 311

Undergraduate

Social Network Analysis

XMBA 530

Executive MBA

Innovation Management

BUS 721

PhD

Communication and Information

BUS 361

Undergraduate

Social Networks

GE 204

Undergraduate

Big Data Methods in CRM

MAR 508

MBA

Organizational Dynamics

BA 567

MBA

Graph Theory

ISE 581

MSc

Computer Networks

CMPE 322

MIS/Undergraduate

Introduction to Programming

CMPE 100

MIS, Computer Eng./Undergrad.

Data Structures and Algorithms

CMPE 211&232

MIS, Computer Eng./Undergrad.


Ders Notları, Sunumlar, Seminerler, ve Kitap Taslakları

(Lecture Notes, presentations, Seminars, and Book Drafts)

Ortaokul ve Lise Düzeyi Programlama Dersleri: Ders malzemeleri için Önyükleme web sitesini, ve Matematik Köyü Yaz Okulu programları için Nesin Vakfı sitesini ziyaret ediniz.

Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağ Analizi - Social Networks and Social Network Analysis

İnovasyon Yönetimi - Innovation Management

İş Analitiği ve Büyük Veri - Business Analytics and Big Data

Ekonomik Ağlar, Kompleksite İktisadı

Bilgisayar ve Programlama - Computers and Programming

Bana ulaşın


Adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü, Sakarya Caddesi, No:156, 35330 Balçova, İzmir
Tel: (+90) 232-488 8559,
E-posta: mehmet.gencer@ieu.edu.tr