"Sosyal Ağ Analizi" kitabı Yayıncının sayfası veya Amazon'da.
Sanayi Uygulama Projeleri: inovasyon, büyük veri, ...
Eğitim Danışmanlığı: iş analitiği, ağ analizi, ...
Sektör Projeleri: Dijital Türkiye Endeksi, ...
IEU Ekogirişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • (2020-09-14) Türkiye Açık Kaynak Platformu, Açıkhack - Türkçe Doğal Dil İşleme Çevrim İçi Yarışma Etkinliği jürilerini gerçekleştirdik. link
  • (2020-09-14) Beyza Oba ile birlikte yazdığımız “Taming of Openness in Software Innovation Systems” başlıklı kitap bölümü “Research Anthology on Recent Trends, Tools, and Implications of Computer Programming” içerisinde yeniden basıldı. link
  • (2020-09-05) Doktora öğrencim Ahenk Aktan 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde “Sürdürülebilir Rekabet Ve İnovasyonda Yerel Bağlamın Ve Kurumsal Çevrenin Etkisi” başlıklı ortak çalışmamızı sundu. link
  • (2020-08-24) 24 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında Bilimler Köyü kapsamındaki ilk atölye etkinliklerinden biri olan “Sosyal Ağ Analizi” atölyesini gerçekleştirdik.
  • (2020-07-19) Bilimler Köyü çevrimiçi sohbetleri’nde bugün bir araştırma alanı olarak inovasyon’u konuştuk. video
  • (2020-07-16) Bu sene 40. kez düzenlenen Sunbelt 2020 konferansında Özgür Akarsu ile beraber yazdığımız “Effect of discourse on network ties: A method and business organization case study” başlıklı bildiriyi sunduk.