Sanayi ve Araştırma Projeleri

 • InoSuit: Türkiye İhracatçılar Meclisi destekli, kurumsal inovasyon sistemleri mentorluk programı. Partner firma: Türklab (2017-2018)
 • İşletmeler arası inovasyonda çeviklik ve yapısal çözümleri: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • İşletme içi inovasyonda çeviklik ve iletişimin etkisi: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Girişimcilik ekosistemlerinde kültürel sınıfların ilişkilere etkisi: (2015-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Sosyal ağlar ve kariyere etkisi: (2016-) Süren doktora araştırma çalışması
 • Örgütsel değişim (Türkcell): (2014-2016) Tamamlanmış doktora araştırma çalışması
 • Kurumsal Algı (Türkcell): Bu çalışmada varolan zamansal bir dijital veritabanı üzerinde çalışanların görüşleri metin analizi ile incelenmekte, kültürel bölümlenme, yeni kavramların çalışanlarca benimsenmesi konusunda bulgulara yoğunlaşılmaktadır (2014)
 • EU FP6 project: EURACE (2006-2009): Expert researcher. Project full name: An agent-based software platform for European economic policy design with heterogeneous interacting agents: new insights from a bottom up approach to economic modeling and simulation (European commission project code: FP6-35086). This project aimed to produce a platform to support decision process in the monetary strategies of EU by simulating economic actors and their interaction using a multi-agent architecture.
 • BSMM: Researcher in British Council supported project “A barometer for science in the media monitoring (BSMM)”. The project started in march 2012, with teams from UK, Brasil, China, Italy, and Turkey. The project aims to measure science news in the media, across and within several countries.
 • Sosyal Ticaret ArGe Projesi: TÜBİTAK 1507 Desteği kapsamında desteklenen 7120895 numaralı, Socio-Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri tarafından yürütülen ‘Bulut Tabanlı Sosyal Ticaret Uygulamaları’ ArGe/Yazılım Geliştirme Projesi (Haziran 2013- Aralık 2013)
 • Bulut Bilişim Modelleme, Skyatlas ile TEYDEB destekli projeler. (1) 7150255 no’Lu proje “Openstack Üzerinde Kaynak Kullanımı Gözeterek Sanal Sunucuları Fiziksel Sunuculara Optimize Dağıtan Sistemin Geliştirilmesi”, 2015-2016 (2) 7140255 nolu proje “Ölçeklenebilir Dinamik Kaynak Yönetim Ve Paylaşım Sistemi”, 2014-2015 Bu projelerde bulut bilişim taleplerinin veri madenciliği ve istatistiki yöntemlerle profile modellemesi, ve bu sayede bulut altyapısının daha verimli ve etkili kullanımı amaçlanmaktadır.
 • 3140993 No’lu TEYDEB Projesi, “İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü” BisCozum.com ile, Bu proje İK süreçlerinde süreç kalitesi ve hızının veri madenciliği yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 2015-2016
 • AirTies Technologies : Açık kaynak lisans uyumluluğu ve açık yenilikçilik stratejisi geliştirme. 2009
 • Turkcell Communications Inc.: Katma Değerli Servisler istemci mimarisi yeniden tasarım ve gerçekleştirme. 2006

Yazılımlar

 • PopGUI: EURACE projesi kapsaında geliştirilmiş, büyük ölçekli simülasyonlarda sosyo-ekonomik popülasyonların ve aralarındaki ilişkilerin oluşturulması içi kullanılan modül.
 • Texindex.py: LaTeX projelerinde anahtar kelime dizini oluşturulmasını otomatikleştiren modül.