Dersler ve Ders Notları

Business Analytics and Big Data

BA 464

Undergraduate
LECTURE NOTES

Strategic Management

EBA 508 (EISL 508/Turkish)

eMBA

Human Resources Management

BA 360

Undergraduate

Management Information Systems

BA 311

Undergraduate

Social Network Analysis

XMBA 530

Executive MBA

Innovation Management

BUS 721

PhD

Communication and Information

BUS 361

Undergraduate

Social Networks

GE 204

Undergraduate

Big Data Methods in CRM

MAR 508

MBA

Organizational Dynamics

BA 567

MBA

Graph Theory

ISE 581

MSc

Computer Networks

CMPE 322

MIS/Undergraduate

Introduction to Programming

CMPE 100

MIS, Computer Eng./Undergrad.

Data Structures and Algorithms

CMPE 211&232

MIS, Computer Eng./Undergrad.


Eski Ders Notları, Sunumlar, Seminerler, ve Taslaklar

(Lecture Notes, presentations, Seminars, and Book Drafts)

Ortaokul ve Lise Düzeyi Programlama Dersleri: Ders malzemeleri için Önyükleme web sitesini, ve Matematik Köyü Yaz Okulu programları için Nesin Vakfı sitesini ziyaret ediniz.

Sosyal Ağlar ve Sosyal Ağ Analizi - Social Networks and Social Network Analysis

İnovasyon Yönetimi - Innovation Management

İş Analitiği ve Büyük Veri - Business Analytics and Big Data

Ekonomik Ağlar, Kompleksite İktisadı

Bilgisayar ve Programlama - Computers and Programming