Profesyonel Eğitimler ve Danışmanlık

İş Analitiği alanında "İş'te Analitik" kollektifi olarak sağladığımız eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ve blog yazılarına isteanalitik.com sayfasından ulaşabilirsiniz

İş Analitiği ve Büyük Veri: R platformunda Uygulamalı Eğitim

Bu eğitim programı rekabet için veri odaklı olmayı hedefleyen işletme yöneticileri ve profesyoneller içindir. Verilerden katma değer yaratmak için (1) iş analitiğini iş organizasyonunun içerisine entegre edecek süreçlerin anlaşılması, (2) güncel istatistik ve makine öğrenmesi tekniklerinin çözebilecekleri iş problemleri ve uygulanabilirlik açısından öğrenilmesi, ve (3) seçilen teknikleri yazılım araçları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunları sağlayan bu eğitim hem yönetici hem de profesyonellere yönelik bir kapsam sunmaktadır. DETAYLAR.

Sosyal Ağ Analizi: R, NodeXL, Gephi, ve Python ile Uygulamalı Eğitim Programı

Bu eğitim programı işletme içi (çalışanlar arası), işletme dışı (müşteriler ve sosyal medya), ve işletmeler arası (lojistik, pazar ilişkileri) ağların ilişkilsel analizindeki kavram ve yöntemleri uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Bu eğitimde öğretilen kavramlar, metrikler, ve edinilen uygulamalı beceriler ile sosyal ağ ilişkileri ölçülebilir, istatistiksel olarak modellenebilir hale gelmektedir. Bu sayede sosyal ağların örneğin çalışan verimliliği, pazarlama faaliyetleri gibi birçok alanda etkilerinin ölçülmesi mümkün olmaktadır. DETAYLAR.

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon yönetimi işletmelerde inovasyonun kurumsal bir sistematiğe oturtulmasını hedefleyen pratiklerdir. Bu eğitim programı birim yöneticilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitim profesyoneller için kurumsal inovasyon sistemlerinin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli organizasyonel ve yönetsel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemekteir. DETAYLAR.