Hakkımda

Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi (Profesör) olarak çalışıyorum. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans, YL, 1986-1994) ve Fizik (1986-1989) eğitiminin ardından Türkiye ve ABD'de yazılım geliştirici ve proje yöneticisi olarak çalıştım (1994-2001). 2002'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bllimleri Bölümü'ne katılmamdan sonra 2004'te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Organizasyon-Yönetim" doktorasına başladım, ve 2009'da tamamladım. O zamandan beri işletme, enformatik, ve bilgisayar bölümlerinde lisans ve lisansüstü-doktora dersleri veriyorum.

Son yıllarda araştırmalarım yenilikçiliğin sosyal ve örgütsel yönlerine, özellikle de bilişim sektörüne odaklanıyor. Örgütlenme ve bilgi akışının yapısal yönlerini esas alan bu araştırmalar yenilikçilik, bilgi üretimi, ve bireyler-firmalar arası bilgi alışverişinin doğası ve etkinliği sorununu ele alıyor, ve bunu özellikle yazılım geliştirme, sanal topluluklar bağlamında inceliyor. Araştırma yaklaşımın inter-disipliner geçmişimden etkileniyor: bir yandan bilgisayar ve hesaplamalı bilimler, ve bir yandan örgütsel çalışmalar. Bu arkaplandaki araştırmalar hesaplamalı yöntemlerin kollektif üretim ve yenilikçilik ekosistemleri, bu sistemlerin nasıl sürdürülebilir olduğu, birey ve organizasyonların böyle sistemlerde nasıl işbirliğini avantaja dönüştürdüğü (veya dönüştüremediği) üzerine uygulamasına dayanıyor. Bu çalışmaların konuları arasında örgütlenme ve bilgi alışverişinin yapısal unsurları, bireyler ve firmaların bilgi paylaşım ve yaratım işbirliğinin doğası ve işleyişi, ve sosyal yapının dinamikleri ve zaman içerisindeki evrimi bulunuyor.

Eğitim

İş deneyimi:

Organizasyon ve Mesleki Faaliyetler