Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi (Doçent) olarak çalışıyorum. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans, YL, 1986-1994) ve Fizik (1986-1989) eğitiminin ardından Türkiye ve ABD’de yazılım geliştirici ve proje yöneticisi olarak çalıştım (1994-2001). 2002’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bllimleri Bölümü’ne katılmamdan sonra 2004’te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Organizasyon-Yönetim” doktorasına başladım, ve 2009’da tamamladım. O zamandan beri işletme, enformatik, ve bilgisayar bölümlerinde lisans ve lisansüstü-doktora dersleri veriyorum.

Son yıllarda araştırmalarım yenilikçiliğin sosyal ve örgütsel yönlerine, özellikle de bilişim sektörüne odaklanıyor. Örgütlenme ve bilgi akışının yapısal yönlerini esas alan bu araştırmalar yenilikçilik, bilgi üretimi, ve bireyler-firmalar arası bilgi alışverişinin doğası ve etkinliği sorununu ele alıyor, ve bunu özellikle yazılım geliştirme, sanal topluluklar bağlamında inceliyor. Araştırma yaklaşımın inter-disipliner geçmişimden etkileniyor: bir yandan bilgisayar ve hesaplamalı bilimler, ve bir yandan örgütsel çalışmalar. Bu arkaplandaki araştırmalar hesaplamalı yöntemlerin kollektif üretim ve yenilikçilik ekosistemleri, bu sistemlerin nasıl sürdürülebilir olduğu, birey ve organizasyonların böyle sistemlerde nasıl işbirliğini avantaja dönüştürdüğü (veya dönüştüremediği) üzerine uygulamasına dayanıyor. Bu çalışmaların konuları arasında örgütlenme ve bilgi alışverişinin yapısal unsurları, bireyler ve firmaların bilgi paylaşım ve yaratım işbirliğinin doğası ve işleyişi, ve sosyal yapının dinamikleri ve zaman içerisindeki evrimi bulunuyor.

Eğitim:

 • 2004-2009 Doktora, İşletme-Organizasyon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tez başlığı: “Örgütler-Arası Problem Çözme Performansının Çok-Katmanlı Analizi: Açık Kaynak Yazılım Yenilikçilik Topluluklarında bir Durum Çalışması” Danışman: Prof.Dr. Beyza Oba
 • 1995-1996 Yüksek Lisans programı, Kalkınma İktisadı Marmara Üniversitesi
 • 1992-1994 Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tez başlığı: “Superchannel formation in ISDNs” Danışman: Prof. Dr. Derviş Deniz
 • 1991-1992 Yüksek Lisans programı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilkent Üniversitesi
 • 1990-1991 Yüksek Lisans programı, Dijital Sinyal ve Görüntü İşleme Tampere Teknoloji Enstitüsü, Tampere, Finlandiya
 • 1986-1990 Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi (GPA:3.65 high honour)
 • 1986-1989 Lisans programı, Fizik (ikinci anadal), Bilkent Üniversitesi
 • 1983-1986 İzmir Fen Lisesi

İş deneyimi:

 • (AKADEMİK) 2016-devam, Öğretim Üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü
 • (AKADEMİK) 2009-2016, Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • (AKADEMİK) 2002-2009, Okutman, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü
 • (ARAŞTIRMA) 2006-2009, Uzman Araştırmacı, EURACE FP6 projesi, TÜBİTAK-UEKAE
 • (SANAYİ) 1999-2002, Yazılım Geliştirici/ Uzman Sistemler - Yzapay Zeka, VCOM LLC, Fairfax, Virginia, USA
 • (SİVİL TOPLUM) 1998-1999, Çıralı-Belek Ekoturizm Proje Koordinatörü, WWF Turkey
 • (SANAYİ) 1995-1998, Yazılım Geliştirici / Endüstriyel Otomasyon - Karar Destek Sistemleri, Otokod Otomasyon Sistemleri Ltd., İstanbul
 • (SANAYİ) 1994-1995, Bilişim Sistem Entegrasyonu, ERSA Dış Ticaret Ltd., Istanbul
 • (ARAŞTIRMA) 1992-1994, Araştırma Görevlisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • (ARAŞTIRMA) 1990-1991, Araştırma Görevlisi, Tampere Teknoloji Enstitüsü, Tampere, Finlandiya

Organizasyon ve Mesleki Faaliyetler

 • EGOS:(European Group of Organization Studies) üye, 2006-devam
 • INSNA:(International Network for Social Network Analysis), üye, 2010-devam
 • ACM:Association of Computing Machinery, üye, 2007-devam
 • Entrepreneurs Roundtable: genç girişimciler ve yatırım sermayesi ağı, Istanbul organizasyonu, 2010-2013.
 • Teknik program komitesi üyesi, IEEE SIIT 2015 The 9th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology
 • Hakem, CICLING 2015 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics
 • Organizatör, COLLNET 2011 7. International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS)
 • Hakem, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Science, 2011-
 • Hakem, Technology Analysis and Strategic Management Journal, 2011-
 • Organizatör, Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Günleri, 2006-2011
 • Yayın kurulu üyesi, Turkish Association of Electrical Engineering Journal (EMO Dergisi), 1990-1994.
 • TEGV işbirliğiyle Ortaokul düzeyi programlama eğitimi (2015).
 • Matematik Köyü 2016, 2017, 2018 Bilgisayar Yaz Okulu, orta-lise düzeyi programlama eğitimi. Bu eğitimi için geliştirilen ve Türkçeleştirilen müfredat Önyükleme sitesinde paylaşılmaktadır.