DRUID 2018 konferansında sunduğumuz Kerem Kızıltunç’un doktora çalışması posteri için bildiri metni konferans web sitesinde yayınlandı.