Profesyonel Eğitimler ve Danışmanlık

Sosyal Ağ Analizi

R, NodeXL, Gephi, ve Python ile Uygulamalı Eğitim Programı

(pdf versiyonu, uygulama örnekleri)

“Sosyal ağ” deyince günümüzde akla Facebook, Twitter gibi işletme dışı sosyal mecralar gelmektedir. Ancak bunun yanısıra iş örgütlerinde çalışanlar arasındaki enformel ilişkilerden oluşan ağlar, yani işletme içi ağlar, veya işletmeler arası (örn. şubeler, tedarikçiler, rakipler, partnerler arası, pazar ilişkileri) ağlar da iş dünyası için önemlidir. Bu derste her üç türde ağların ilişkilsel analizindeki kavram ve yöntemler ele alınmaktadır. Bu derste öğretilen kavramlar ve metrikler ile sosyal ağ ilişkileri ölçülebilir, istatistiksel olarak modellenebilir hale gelmektedir. Bu sayede sosyal ağların örneğin çalışan verimliliği, pazarlama faaliyetleri gibi birçok alanda etkilerinin ölçülmesi mümkün olmaktadır.

Katılımcılar bu ders boyunca sosyal ağ analizi araçlarını kullanmak konusunda temel beceriler geliştirirler. Uygulamalı olarak yapılan bu eğitimde sosyal ağ analizi farklı teknik derinliğe sahip üç yazılım platformunda yapılmaktadır: Gephi, R, ve Python. Bu şekilde eğitimin farklı yetkinlik ve ihtiyaçlara sahip işletmeler veya profesyonel gruplarına uygulanabilirliği sağlanmaktadır.

(Eğitimde katılımcıların İngilizce seviyesine bağlı olarak tercihen eğitimciye ait “Applied Social Network Analysis” kitabı kullanılmaktadır: https://www.igi-global.com/book/applied-social-network-analysis/234637 )

Bu eğitim programını tamamlayan katılımcılar:

Uygulama

Standart eğitim programında beş gün boyunca her gün altı saat boyunca aşağıdaki ilk 11 ders sırayla uygulanacaktır (diğer dersler tercihlidir). Buna ilaveten gün veya ders sonlarında katılımcıların eğitimci desteğiyle problemler üzerinde çalışarak gün içerisinde eksik kaldığı konuları yakalamasına, teknik sorunları aşmasına yardımcı olacak iki saatlik etüd/koçluk seansları yapılacaktır.

Dersler ve içerikleri:

1. ders (2s): Sosyal ağ analizi ile neler yapılabilir?

2. ders (4s): Sosyal ağların temsili ve ağ veri setleri

3. ders (3s): Basit metrik ve görselleştirmeler (NodeXL)

4. ders (3s): Farklı ağ türlerinin Gephi ile analizi

5.ders (3s): Yapının geneline dair metrikler ve yorumlanması

6. ders (3s): Sosyal aktörlerin genel yapıdaki yerine dair metrikler ve yorumlanması

7. ders (3s): Ağ metrikleri ve hesaplamalarının farklı özellikteki ağlarda uygulanması

8. ders (3s): Sosyal ağlarda gruplaşma, grupların bulunması ve analizi

9. ders (4s): R İstatistik platformu ve RStudio temel eğitimi

10.ders (4s): R ile ağ verilerinin kullanımı

11. ders (3s): Sosyal mecraların (Facebook, Twitter) analizi

12. ders (4s): İstatistiksel ağ modelleri ile ağların gelecekteki halinin tahminlenmesi

13. ders (4s): Python ile ağ analizi

14. ders (3s): Coğrafi ağlar

15. ders (3s): BigData (BüyükVeri) ağ uygulamaları ve ağ veritabanları

Eğitim gereksinimleri

Bunların dışında gerekli yazılım paketleri eğitim sırasında kurulacaktır.

Eğitimin uygulamalarından örnekler

Farklı uzunluk ve içerikteki uygulama örnekleri: